Të reja moti

Atmosfera
Atmosfera

Atmosfera (nga qreq. ατμός, atmós - "avull" dhe σφαίρα, sfera - "lëmsh") është një shtresë gazesh që mbulon një trup qiellor. Ajo përbëhet shpesh nga një përzierje gazrash të ndryshëm, dhe mbahet e mbërthyer nga fuqia e ...

Moti dhe klima
Moti dhe klima

Moti - paraqet gjendjen fizike të atmosferës në një territor të caktuar, në kohën e dhënë e karakterizuar nga një kombinacion i caktuar i elementeve meteorologjike. ...

Vështrim i përgjithshëm i situatës mjedisore në Shqipëri
Vështrim i përgjithshëm i situatës mjedisore në Shqipëri

Prej disa vitesh, Shqipëria është përfshirë në zhvillime të vrrullshme urbane, gjë që është shoqëruar me një faturë jo të vogël në planin mjedisor. Rritja e konsumit, transportit, mbeturinat urbane apo inerte, derdhja ...

Përmeti, një ecomuzeum i gjallë
Përmeti, një ecomuzeum i gjallë

Nga Anika Tyto & Rozeta Meshini
Përveç detit, kemi gjithçka tjetër! Me këtë moto rrethi i njohur i Përmetit çel gjatë muajit maj sezonin turistik. Për të dytin vit Përmeti po rreshtohet krahas qyteteve të tjera shqiptare me potencial të dukshëm turistik dhe ...

Parqet Natyrore
Parqet Natyrore

Zonat e mbrojtura natyrore dhe turistike në vendin tonë, janë konsideruar si pjesë tokësore dhe ujore të mbrojtura për shkak të shumëllojshmërisë biologjike të pasurive natyrore dhe kulturore që ofrojnë. Këto zona mbrohen nga shteti. Fillimet e zonave të ...

më shumë »